Ostrava - Mariánské Hory

Základy muzikoterapie

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Vzdělávací program plný inspirace… Přijďte se seznámit s rozmanitými hudebními nástroji a nahlédnout do tajů muzikoterapie cestou vlastního prožitku.

V muzikoterapii se uplatňuje terapeutický přístup, který využívá působení i vytváření hudby (resp. zvuku, rytmu, melodie, harmonie). Muzikoterapie nemá omezenou věkovou cílovou skupinu, uplatňuje se od prenatálního období po konec života. Je aplikována u osob se zdravotním handicapem i osob intaktních. Nalézá své naplnění všude tam, kde se na základě důvěrného vztahu v bezpečném prostředí dějí prožitky sebe sama v poli hudebního působení.

Na tomto vzdělávacím kurzu se seznámíte s muzikoterapeutickými přístupy, metodami a technikami. Vše bude zaměřeno hlavně na praktické techniky, díky kterým budete moci na sobě zažít účinky muzikoterapie.

Vzdělávací program zahrnuje především praktické ukázky a nácviky, je zaměřen na uplatnění v praxi jednotlivých účastníků. Kurz je otevřen všem zájemcům (z různých profesí, pro osobní rozvoj, uplatnění).

Kurz je organizován ve spolupráci se společností Muzikohraní, z. s.

Rozsah: 8 vyuč. hod. Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Cílová skupina

Kurz je určen pro všechny, kdo se chtějí odreagovat a poznat sílu hudby z jiného pohledu. Také pro ty, kdo rádi zkoušejí něco nového a zajímavého.

Obsahová náplň

  1. Teoretická východiska muzikoterapie (historie, terminologie, muzikoterapeutické přístupy, modely, formy, metody a techniky)
  2. Využití muzikoterapie v praxi (působení hudby a zvuků, vztah klient – muzikoterapeut, muzikoterapeutická místnost)
  3. Muzikoterapeutické hudební nástroje, práce s hlasem (seznámení se s muzikoterapeutickými hudebními nástroji, práce s dechem, hlasem, alikvotní zpěv, prožitkové individuální a skupinové zkušenosti aj.)

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Michaela Petříková
mobil:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
1. máje 11, 709 00 Ostrava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.vsostrava.com

Adresa
Středisko vzdělávání s.r.o.
1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)