Rétorika a veřejné vystupování

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

kurz je určen studentům, ale i širší veřejnosti, kteří se chtějí zdokonalit ve svých prezentačních a rétorických dovednostech. Náročnost kurzu je vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé.

Cílová skupina

široká veřejnost, studenti

Obsahová náplň

metodika kurzu vychází z hereckých cvičení, které se kombinují s moderním přístupem k veřejnému vystupování. Cílem je rozvíjet komplexní projev řečníka, pohyb i slovo jako vzájemně se ovlivňující jednotky. Nelze totiž oddělit tělo od hlasu a hlas od těla. Specifikem kurzu je tedy neustálé uvědomování si sebe sama jako řečníka, jehož projev je i k dívání, nejen k poslouchání.

Nikdo se účastníky kurzu nebude snažit vměstnat do formy ideálního řečníka, bude dostatek času posílit Váš vlastní osobitý projev a zdůraznit Vaše silné stránky. Nečekejte poučky a návody, naopak se můžete těšit na kreativní hledání a zkoušení nových možností.

Tématické okruhy
-dech, hlas a artikulace, základy české výslovnosti

  • tempo, rytmus, intonace, zdůraznění myšlenky
  • uvolňovací a dechové cvičení pro potlačení trémy
  • čtení nahlas, práce s citací v mluveném projevu
  • příprava různých druhů projevů
  • strukturování projevu, pointa
  • motivace posluchačů a kontakt s posluchačem
  • práce s gestem, postojem těla, nonverbální komunikace
  • posílení individuálního stylu řečníka
  • video-rozbor a individuální zpětná vazba
  • další dle potřeb a přání účastníků kurzu

Termíny kurzů

Otevírá se čtvrtletně.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Magdalena Hábová
tel:
+420 545 135 *** Zobrazit

e-mail:
odov.icv@... Zobrazit


Adresa
Zemědělská 5, 61300 Brno

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 545 135 *** Zobrazit

e-mail:
czv@... Zobrazit

web: www.icv.mendelu.cz/cz

Adresa
Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 5, Brno Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)