Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Kurz je připraven pro zájemce, kteří již ovládají základní prvky programu Microsoft Office Excel a hodlají si rozšířit svoje znalosti. Rovněž je určen pro ty, kteří s Exelem běžně pracují a rádi by získali větší pokročilost a znalost možností tohoto programu.

Cílová skupina

zájemci, kteří již ovládají základní prvky programu Microsoft Office Excel a hodlají si rozšířit svoje znalosti. Rovněž je kurz určen pro ty, kteří s Exelem běžně pracují a rádi by získali větší pokročilost a znalost možností tohoto programu.

Obsahová náplň

Témata

Formátování, pokročilé technik
-číselné formáty,

 • podmíněné formátování.

Kopírování, pokročilé techniky
-generování datových řad,

 • selektivní kopírování určitých vlastností oblastí (formáty, hodnoty, komentáře), aritmetické operace při práci se schránkou,
 • transpozice tabulek.

Vzorce
-absolutní adresace, relativní adresace, kombinace obou možností,

 • pojmenování buněk,
 • propojení listů, propojení sešitů,
 • tipy pro efektivní práci.

Funkce – získání širšího přehledu v možnostech funkcí Excelu obecně napříč kategoriemi funkcí
-funkce textové,

 • funkce pracující s kalendářními daty,
 • finanční funkce využitelné v běžném životě (spoření, úvěry, RPSN)
 • matematické funkce,
 • logické funkce.

Rozsáhlé tabulky, techniky pro efektivní práci s rozsáhlými tabulkami
-označování tabulek,

 • kopírování vzorců,
 • kotvení příček,
 • dělení okna,
 • volby pro tisk.

Úvod do zpracování dat
-ověřování validity zadávaných údajů,

 • řazení, filtrování,
 • automatizované formátování.

Speciální funkce pro práci s excelovskými „databázemi“
-SVYHLEDAT,

 • SUMIF,
 • COUNTIF.

Hromadná analýza dat
-generování souhrnů,

 • kontingenční tabulky.

Tvorba grafů a úprava grafů s ohledem na informace, které má graf vyjadřovat

Termíny kurzů

04.05.2017 - 05.05.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Kamil Nechiuta
tel: +420 545 135 216
e-mail: odov.icv@mendelu.cz

Adresa
Zemědělská 5, 613 00 Brno