PREZENTACE A SEBEPREZENTACE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na tomto semináři si osvojíte správné postupy při přípravě prezentace. Naučíte se, jak hodnotitele zaujmout a přesvědčit. Porozumíte základním principům vystupování před publikem, odstraníte zlozvyky, které mohou odvést pozornost od prezentace samotné.

Cílová skupina

Obhajoba diplomové práce patří k důležitým mezníkům studia. Mnoho studentů si však myslí, že v době plné technických vymožeností není mluvený projev „z očí do očí“ příliš důležitý. To ovšem neplatí ve chvíli, kdy před hodnotiteli mají prezentovat výsledek svého několikaměsíčního snažení. Schopnost jasně, srozumitelně a poutavě vyjádřit stěžejní myšlenku zanechává vždy pozitivní dojem a studentovi dává pocit jistoty a důvěry.

Obsahová náplň

Vhodná struktura prezentace pro obhajobu diplomové práce – jak na úvod, hlavní body, závěr – řeč těla, která může ovlivnit projev v pozitivním i negativním smyslu – práce s hlasem – zvládání trémy – verbální projev – argumentace – využití pomůcek – nejčastější chyby, kterých se studenti dopouštějí – videotrénink – nácviky modelových situací – diskuze.

Lektor:
Mgr. Dušan Kalášek

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Irena Pangrácová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě