Praha 1- Staré Město

Manažer modelu CAF

Základní informace
  • Termín kurzů: otvírá se podle zájmu
  • Místo konání: Novotného lávka 5, Praha 1
  • Cena: 9 680 Kč (8 000 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: Cena pro nečleny: 10 000 Kč bez DPH (12 100 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 8 000 Kč (9 680 Kč včetně DPH)
  • Organizátor: Česká společnost pro jakost
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Akreditovaný kurz u Ministerstva vnitra pro průběžné vzdělávání a průběžné vzdělávání vedoucích úředníků, číslo akreditace AK/PV-349/2014.

Cílem kurzu je seznámit úředníky veřejné správy s obsahem a principy modelu CAF a naučit je model CAF implementovat v jejich organizaci.

Cílová skupina

Všem úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy, kteří mají zájem o zvýšení účinnosti a celkové efektivnosti práce ve vztahu k plnění vize a strategie úřadů i v oblasti spolupráce se zainteresovanými stranami.

Obsahová náplň

1. modul Úvod do problematiky kvality ve veřejné správě Zásady řízení kvality ve veřejné správě (orientace na zákazníka, leadership, zapojení zaměstnanců, procesní přístup, systémový přístup, rozhodování na základě faktů, neustálé zlepšování, vzájemně výhodné partnerské vztahy) Přístupy k řízení kvality ve veřejné správě (normativní přístupy, přístupy TQM) Nástroje a metody pro analýzu a zlepšování kvality ve veřejné správě (obecná metoda zlepšování, nástroje zlepšování kvality, program 5S, program SPP, program přecházení vadám, Benchmarking, Balanced Scorecard, metody analýzy rizik)

2. modul CAF společný hodnotící rámec (vývoj modelu, postup implementace modelu CAF, postup po sebehodnocení, postup po implementaci modelu CAF) Soubor příkladů důkazů k jednotlivým kritériím modelu CAF

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 3 dny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Kvapilová
tel:
+420 221 082 *** Zobrazit

e-mail:
kvapilova@... Zobrazit


Adresa
Novotného lávka 5, Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 221 082 *** Zobrazit

e-mail:
sekretariat@... Zobrazit

web: www.csq.cz

Adresa
Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5, Praha 1- Staré Město Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)