Strategie modrého oceánu v náboru

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Navazujíc na zajímavou knihu W. Chan Kim a Renee Mauborgne Strategie modrého oceánu zopakuju základní ideu této publikace. Autoři rozdělují trh na dva oceány. Rudý a modrý. Rudý oceán je místo, kde většina firem soupeří stejnými prostředky. Cenou služeb, balíčky služeb, kapacitou, rychlostí, … Tím zvyšují své náklady a snižují zisk. Modrý oceán je objevení konkurenčních nástrojů či prostředků, které ostatní neznají. Objevením toho, čemu se říká „díra na trhu“. Něco, co je pro zákazníka atraktivní a vy tím, že to víte, máte, umíte, získáváte velkou výhodu. Tím přestáváte hrát stejnou hru se soupeři a zbavujete se konkurence.

Rudý oceán v náboru je to, co si pamatujete z let 2007 – 2008. Nebyli lidi. Obrovská fluktuace, přeplácení lidí. Náklady na nábor, zaškolení, adaptaci, fluktuaci se raději nepočítaly… Byli jsme u toho také. V rudém oceánu firem bojujících o pracovníky bylo velmi těsno. Nynější situace na trhu práce je podobná. Můžete přistoupit na hru svých soupeřů na trhu práce, nebo objevíte díru na trhu. Využijete modrého oceánu. Udělejte to, co většina neví, že je to vůbec možné.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou zejména majitelé, manažeři zdrojů, HR manažeři a specialisté pro firemní benefity.

Obsahová náplň

Řešte nedostatek pracovníků omlazením padesátníků

To není metafora a už vůbec ne nabídka školení pro seniory. Ani diskusní fórum apelující na společenskou odpovědnost firem.

Je to absolutně pragmatické využití moderních vědeckých poznatků bez jakéhokoli dalšího přívlastku. Vy potřebujete lidi a my víme, jak je mít.

Máte před sebou modrý oceán cca 160.000 lidí nad 50 let z celkových cca 400.000 nezaměstnaných. Dále máte před sebou oceán svých vlastních zaměstnaných padesátníků, ale i padesátníků z okolí. I těch, kteří se padesátce přibližují. Tento oceán navíc demograficky narůstá. Kromě toho, že občasně existují různé dotační programy na vytvoření pracovního místa pro lidi ohrožené sociální exklusí, jak se tomu často říká, jedná se často o lidi životem prověřené, zkušené, loajální, motivované, odborně a řemeslně zdatné.

A vy si můžete vybrat, jestli budete bojovat v rudém oceánu o třicátníky, kteří vám budou beztak stárnout, stejně jako budete stárnout vy, a budete si je přetahovat s jinými firmami, nebo jestli využijete moderní vědecké poznatky z mitochondriální medicíny, vrátíte lidem čas a otevřete svůj modrý oceán.

Ovlivnění biologického věku

Proč je důležité rozlišovat chronologický a biologický věk? Protože ten biologický umíme ovlivnit způsobem, který potřebujete pro vyřešení nedostatku pracovníků.

Zaměstnavatelé se při zaměstnávání většinou zaměřují na chronologický věk, ale ve skutečnosti se jedná o věk biologický. Ten ani tak není vyjádřením toho, kolik nám je, ale spíš vyjádřením toho, kolik nám zbývá. Je to komplexní stav organismu, stav vegetativních funkcí, adaptace na změny prostředí, imunita, schopnost regenerace, celkové vyladění biorytmů… Tento soubor zjištění je pak porovnán se vzorkem populace.

Zaměstnavatelé mnohdy oprávněně namítají paměť, učení, výkon, imunitu padesátníků, ale nenamítají rok narození. Namítají to, co si myslí, že spolu musí souviset. Chronologický věk a buněčná aktivita proměněná na mentální a fyzický výkon. A právě toto už je jinak.

Argumenty o adaptabilitě, výkonu a imunitě pracovníků starších 50ti let už plošně neplatí.

Ony ani nikdy plošně neplatily. Jsou chronologičtí třicátníci s tělesným stavem padesátníků. A obráceně. Stres, životospráva, cvičení, genetické předpoklady, prostředí…

To všechno zůstalo stejné. To, co se změnilo, je vztah k pojmu

REDOXNÍ PROCES

Odborný portál pubmed.gov na klíčová slova redox process vygeneruje přes 20 tisíc odkazů na téma metabolismus, imunita, stárnutí, hojení, regenerace, dýchání, reprodukce, buněčné dělení, asimilace živin, volné radikály, antioxidanty,… Redoxní proces probíhá na buněčné úrovni a je zajišťován prostřednictvím tzv. redoxních molekul vytvářených mitochondriemi. Vlivem mnoha faktorů časem buněčná aktivita slábne a s ní slábne i redoxní proces. Podstatnou informací je to, že redoxní proces nás drží při životě, protože je základem proměny volné fyzikální energie ze Slunce, potravy, vzduchu, vody v energii biologickou. Redoxní proces je to, co po přechodnou dobu dokáže vzdorovat základnímu zákonu fyziky. Zákonu o entropii, který nás všechny jednoho dne obrátí v chaotický prach částic. Zdroj: Redox Life Naran Naidu M.D.

slábnoucí redoxní proces = posilujíci entropie = stárnutí

Tato rovnice přinesla nová řešení v oblasti anti agingu, age managementu i doprovodných opatření v oblasti zdraví, wellness i zaměstnávání. Ovlivnění redoxního procesu ovlivní stárnutí v jeho podstatě. V jeho zdroji. Pokud je stárnutí provázeno řadou civilizačních chorob, potom to znamená, že obnovení redoxního procesu má zřetelný vliv na ustoupení či zmírnění nepříjemných a nežádoucích příznaků stárnutí a mnoha příznaků civilizačních chorob srdce a cév, pohybové soustavy, poznávacích funkcí či jiných omezení. Obnovení redoxního procesu padesátníka na úroveň, na jaké byl např. ve 30 – 40 letech, tedy v době PŘED projevením nepříjemných příznaků, znamená, že příznaky mizí, protože v té době neexistovaly a objevily se až později v souvislosti se slábnutím redoxního procesu. Praktický age management. Méně kongresů, více skutků. Nové objevy v oblasti mitochondriální medicíny a tzv. redoxního procesu přinesly řešení sílící poptávky po kvalifikovaných pracovnících, kteří postupně míří do důchodového věku a je problém je nahrazovat.

Namítaný handicap mentálního a fyzického výkonu po padesátém roce chronologického věku má od roku 2014 nelineární a jednoduché řešení i u nás.

Redoxní proces, který je zodpovědný za veškeré tělesné procesy podobně jako internetový datový tok za řízení ekonomiky světa, lze posílit úplně stejně, jako když si pořídíte výkonnější internetové připojení. Posílením redoxního procesu se myslí přijetí redoxních molekul z externího zdroje. Vypijete je. Dnes, zítra, pozítří… Internet, stejně jako buněčný internet redoxního procesu, buď teče, nebo neteče. Buď vyhráváte vy, nebo entropie. Tím postupně dochází k obnovení všech individuálních tělesných a rozumových schopností na stav, který existoval před 10, 15, ale i 20 lety. Ve všech myslitelných ohledech. Není třeba žádných dalších opatření, jako je úprava prostředí, úprava podmínek, úprava směn… Díváte-li se optikou biologického věku a ne chronologického, vaše firma žádné padesátníky nemá a nemusí nic řešit.

Vlastní zkušenost S řešením jsme se seznámili na konci roku 2013 a prověřili ho osobně. K dnešnímu dni mají podobnou zkušenost z našeho okolí stovky lidí.

Více při semináři.

Termíny kurzů

Otvírá se měsíčně.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 2 hodiny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Roman Bašta
tel: +420 777 806 430
e-mail: roman.basta@dike.cz

Adresa
Jablonského 634, 280 02 Kolín

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 321 728 246
mobil: +420 777 806 430
e-mail: roman.basta@dike.cz
web: www.dike.cz

Adresa
DIKÉ - management zdrojů, s.r.o.
Jablonského 634, Kolín Zobrazit na mapě