Ostrava - Mariánské Hory

Základy znakového jazyka - rekvalifikace (akreditace MŠMT ČR)

Základní informace
  • Termín kurzů: otvírá se podle zájmu
  • Místo konání: 1. máje 11, Ostrava
  • Cena: 15 990 Kč
  • Poznámka k ceně: Kurz lze hradit na tři splátky. Výše splátek je 5.330,- a splatnost je před zahájením každého dalšího modulu. Pro zájemce o kurz, kteří budou hradit kurzovné najednou před zahájením kurzu, náleží sleva z ceny kurzu a uhradíte již jen 15.000,- Kč.
  • Organizátor: Středisko vzdělávání s.r.o.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Absolvent umí s neslyšícími komunikovat, disponuje slovní zásobou na úrovni běžné komunikace. Umí při komunikaci používat obouruční i jednoruční abecedu. Absolvent je schopen pracovat s neslyšícími klienty samostatně, dokáže odborně uskutečnit návštěvu u praktického lékaře a na úřadech a umí komunikovat mezi zaměstnavatelem a neslyšícím klientem. Absolvent umí tlumočit besedy a přednášky.

Cílová skupina

Kurz je určen pro téměř všechny věkové kategorie bez rozdílu pohlaví.

Doporučujeme absolvovat kurz pedagogům, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, zdravotníkům a všem, kteří se mohou s neslyšícími setkat v běžném životě.

Obsahová náplň

Naučíte se s námi jak komunikovat se sluchově handicapovanými lidmi. Jsme si vědomi toho, že veškeré lidské dění je o komunikaci – tou totiž dokážeme dávat i přijímat nejen informace, ale také své city, vůli a myšlenky. K tomu, abyste všechno zvládli, jsou pro Vás připraveny učební texty v ceně kurzu. Kurz se skládá ze 3 modulů, které na sebe navazují. Abyste se mohli připravovat na jednotlivé lekce, bude kurz probíhat 1× týdně v pondělky.

Profil absolventa: Absolvent umí s neslyšícími komunikovat, disponuje slovní zásobou na úrovni běžné komunikace. Umí při komunikaci používat obouruční i jednoruční abecedu. Absolvent je schopen pracovat s neslyšícími klienty samostatně, dokáže odborně uskutečnit návštěvu u praktického lékaře a na úřadech a umí komunikovat mezi zaměstnavatelem a neslyšícím klientem. Absolvent umí tlumočit besedy a přednášky.

Osnova kurzu: BOZP, základy znakového jazyka, konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení

Kurz se skládá ze tří modulů:

  1. MODUL (60 hod.) – základy znakového jazyka – anatomie sluchového ústrojí, zásady komunikace s neslyšícími, vzdělávání neslyšících, integrace, obouruční prstová abeceda, slovní zásoba
  2. MODUL (60 hod.) – konsekutivní tlumočení (tlumočník netlumočí ihned, ale s určitým zpožděním, např. po větách, spojení vět, tematických celcích nebo až poté, co mluvčí dokončí celou svoji promluvu), gramatika, jednoruční prstová abeceda, slovní zásoba, rozšíření prvního modulu
  3. MODUL (60 hod.) – simultánní tlumočení (tlumočení sdělení se děje téměř okamžitě s malou časovou prodlevou po originální promluvě), neverbální signály a mimika, pohyb, odezírání, slovní zásoba, rozšíření prvního a druhého modulu

Pozn. Lze absolvovat a uhradit pouze jeden modul (5330,– Kč), poté můžete zvážit účast v dalším modulu.

Lektor: slyšící lektorka s dlouholetou praxí v oboru, zabývá se tlumočením, má četné pedagogické zkušenosti

Kvalifikační předpoklady: základní vzdělání Akreditace MŠMT ČR: MSMT-4419/2015–1/178 Výstupní doklad: Osvědčení s celostátní platností s názvem „Základy znakového jazyka“ Rozsah kurzu: 180 hodin + ZK

Lektor:
slyšící lektorka s dlouholetou praxí v oboru, zabývá se tlumočením, má četné pedagogické zkušenosti.

Typ a platnost osvědčení:
Výstupní doklad: Osvědčení s celostátní platností s názvem "Základy znakového jazyka"

Akreditovaná rekvalifikace:
ano

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Martina Smolíková
mobil:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
1. máje 11, 709 00 Ostrava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.vsostrava.com

Adresa
Středisko vzdělávání s.r.o.
1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)