Ostrava - Mariánské Hory

Základy znakového jazyka (rekvalifikace MŠMT ČR)

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Absolvent umí s neslyšícími komunikovat, disponuje slovní zásobou na úrovni běžné komunikace. Umí při komunikaci používat obouruční i jednoruční abecedu. Absolvent je schopen pracovat s neslyšícími klienty samostatně, dokáže odborně uskutečnit návštěvu u praktického lékaře a na úřadech a umí komunikovat mezi zaměstnavatelem a neslyšícím klientem. Absolvent umí tlumočit besedy a přednášky.

Lektor: Michaela Pravdová, slyšící lektorka s dlouholetou praxí v oboru, zabývá se tlumočením, má četné pedagogické zkušenosti

Kvalifikační předpoklady: základní vzdělání, plnoletost Rozsah kurzu: 180 hodin + ZK Výstupní doklad: Osvědčení s celostátní platností s názvem „Základy znakového jazyka“ Akreditace: MSMT-10692/2018–1/174/18

Cílová skupina

Kurz je určen pro téměř všechny věkové kategorie bez rozdílu pohlaví.

Doporučujeme absolvovat kurz pedagogům, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, zdravotníkům a všem, kteří se mohou s neslyšícími setkat v běžném životě.

Obsahová náplň

  1. MODUL (60 hod.) – základy českého znakového jazyka – anatomie sluchového ústrojí, zásady komunikace s neslyšícími, vzdělávání neslyšících, integrace klientů, sluchové vady, obouruční prstová abeceda, slovní zásoba (bydlení, rodina, časové údaje, potraviny, barvy, nákup a oblečení, roční období a počasí, škola a studium, cestování, svátky aj.)
  2. MODUL (60 hod.) – konsekutivní tlumočení (tlumočník netlumočí ihned, ale s určitým zpožděním, např. po větách, spojení vět, tématických celcích nebo až poté, co mluvčí dokončí celou svoji promluvu), kompenzační pomůcky, etický kodex tlumočníka v praxi, volnočasové aktivity neslyšících, společensko-sociální vztahy, gramatika, jednoruční prstová abeceda, slovní zásoba (život na vesnici, lidské vlastnosti, technika, úřady, lékař, kultura, rozšíření prvního modulu aj.)
  3. MODUL (60 hod.) – simultánní tlumočení (tlumočení sdělení se děje téměř okamžitě s malou časovou prodlevou po originální promluvě), integrace do společnosti, obměny pohybu, neverbální signály a mimika, pohyb, odezírání, slovní zásoba (sociální potřeby, míry a váhy, služby v životě, cestovní ruch, povolání a profese, ustálené obraty, tlumočení konferencí, besed a škol, rozšíření prvního a druhého modulu aj.)

Pozn. Lze absolvovat a uhradit pouze jeden modul (5330,– Kč), poté můžete zvážit účast v dalším modulu.

Lektor:
slyšící lektorka s dlouholetou praxí v oboru, zabývá se tlumočením, má četné pedagogické zkušenosti.

Typ a platnost osvědčení:
Výstupní doklad: Osvědčení s celostátní platností s názvem "Základy znakového jazyka"

Akreditovaná rekvalifikace:
ano

Termíny kurzů

07.09.2020 - 24.01.2022

Výuka: Po (16:30-19:00)

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
mobil:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
1. máje 11, 709 00 Ostrava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.vsostrava.com

Adresa
Středisko vzdělávání s.r.o.
1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)