Praha 1- Staré Město

Personalistika v systémech managementu – HR

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Účastníci pochopí význam a důležitou úlohu personalistů v systémech managementu, budou seznámeni se základními požadavky norem managementu kvality ISO 9001 a ISO/TS 16949. Kurz jim pomůže v lepší komunikaci a spolupráci s ostatními útvary a managementem organizace při náboru a výběru nových zaměstnanců, jejich adaptaci, při vzdělávání, jejich rozvoji a osobním růstu a při řízení jejich výkonu.

Cílová skupina

Pracovníkům personálního oddělení – manažerům i řadovým personalistům. Kurz je vhodný zejména pro firmy působící v automobilovém průmyslu.

Obsahová náplň

Úvod do systému managementu kvality (základní termíny a význam) – představení nejdůležitějších požadavků pro splnění požadavků norem kvality, souvisejících s managementem lidských zdrojů:

  • Management zdrojů
  • Odpovědnosti a pravomoci – co k tomu říkají normy z oblasti kvality?
  • Co jsou a co mají zahrnovat požadavky na pracovní místo?
  • Co je popis pracovního místa a proč je potřeba?
  • Co jsou kompetence , jak by měly být hodnoceny a co by měl tento proces brát v úvahu?
  • Jak postupovat při výběru a hodnocení dodavatelů školících aktivit. (Personalista jako nákupčí kurzů versus personalista partner manažera kvality (výroby).
  • Jak nastavit pravidla a zajistit, že bude prováděno hodnocení efektivnosti výcviku.

Příklady častých neshod a zjištění v oblasti HR při auditech II a III. stranou, i jiné nešvary…a jak si s tím má personalista poradit? Základní kvalifikační požadavky na vybrané „kvalitářské“ funkce.

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 1 den

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Kvapilová
tel:
+420 221 082 *** Zobrazit

e-mail:
kvapilova@... Zobrazit


Adresa
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 221 082 *** Zobrazit

e-mail:
sekretariat@... Zobrazit

web: www.csq.cz

Adresa
Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5, Praha 1- Staré Město Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)