Učitelství odborných předmětů

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Získání pedagogické způsobilosti pro vyučování odpovídající skupiny odborných předmětů na středních školách v návaznosti na vystudovaný vysokoškolský studijní obor, Rozvoj psychodidaktické a psychosociální kompetence učitelů odborných předmětů na středních školách.

Cílová skupina

Kurz je určen pro absolventy vysokých škol zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, IT, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření.

Obsahová náplň

Studium obsahuje čtyři tématické bloky (Pedagogika, Psychologie, Didaktika, Praktická část) se zaměřením na 19 dílčích studijních předmětů. Praktická část zahrnuje vykonání pedagogické praxe, zpracování závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky učitelské způsobilosti. Studium je čtyřsemestrové, kombinované, o celkovém rozsahu 350 hodin

Termíny kurzů

Otevírá se ročně.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Andrea Šašinková, Bc.
tel: +420 545 135 203
e-mail: andrea.sasinkova@mendelu.cz

Adresa
Zemědělská 5, 61300, Brno