10266: Microsoft Visual Studio 2010 - programování v C#

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Tento kurz je zaměřen na popis struktury programu v jayzce C#, syntaxi jazyka a implementační detaily aplikací využívajících .NET Framework 4.0. Kurz popisuje novinky a vylepšení jazyka C# 4.0 s pomocí Visual Studia 2010. Programátoři nižší až střední úrovně na tomto kurzu získají znalosti a dovednosti, které potřebují vývoji aplikací v jazce C# v prostředí Microsoft. NET Frameworku 4.0. Tento kurz není přímo spojen s certifikační zkouškou, nicméně pomáhá v lepším a rychlejším osvojení dalších technologií, které obsahuje .NET Framework 4.0.

Cílová skupina

Po absolvování kurzu budete umět:

Vysvětlit k čemu je dobrý .NET Framework 4.0. Používat jazyk C# a Visual Studio 2010 k tvorbě .NET Framework 4.0 aplikací. Používat základní konstrukce jazyka C# a rozumět jeho syntaxi. Vytvořit a zavolat metody v aplikaci C#. Zachytit, zpracovat a odhodit výjimky. Provádět základní vstupně/výstupní operace se soubory v aplikaci C#. Vytvářet a používat nové typy (výčty, třídy a struktury) Prozumíte rozdílům mezi referenčními a hodnotovými typy. Ovládat viditelnost a životnost členů v typu. Používat dědičnost k vytvoření nových referenčních typů. Spravovat životnost objektů a kontrolovat využívání zdrojů. Definovat vlastnosti a indexery k zapouzdření dat a definovat operátory pro tato data. Oddělit operaci z metody, která implementuje operace a použít tyto oddělené operace pro zpracování asynchronních událostí. Používat kolekce ke shromažďování dat a používat generiku k vytváření typově bezpečných kolekcí, struktur, rozhraní a metod. Vytvářet vlastní kolekce podporujících výčet položek. Dotazovat se na data v paměti pomocí LINQ. Integrovat do aplikace kód napsaný pomocí dynamického jazyka jako je Ruby a Python, nebo technologií jako je například COM.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Vít Straka
mobil: +420 602 323 906
e-mail: marketing@nicom.cz

Adresa
Zenklova 28, 180 00 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 541 240 336
mobil: +420 602 323 906
e-mail: straka@nicom.cz
web: www.nicom.cz

Adresa
NICOM, a.s.
Smetanova 3, Brno Zobrazit na mapě