10265: Microsoft Visual Studio 2010 - vývoj řešení pro přístup k datovým zdrojům

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Tento kurz je určen pro pokročilé vývojáře, kteří znají základní principy přístupu k datům (CRUD) v klientech Windows a prostředí webových aplikací. Na tomto kurzu se naučí optimalizovat své návrhy a psát lépe fungující kód zajišťující přístup k datům pomocí ADO.NET Entity Framework, LINQ, WCF Data Services, Sync Framework a ADO.NET.

Cílová skupina

Po absolvování kurzu budete umět:

Vyhodnocovat různé obchodní případy a vybrat nejvhodnější technologii a nástroje přístupu k datům. Popsat význam technologií Entity Framework, WCF Data Services a ADO.NET pro budování a údržbu aplikací. Používat špičkovou technologii LINQ a zvýšit tak produktivitu a kvalitu svých aplikací. Používat nástroje dodávané s Entity Frameworkem k zajištění mapování koncepčního modelu, který je daný obchodní logikou aplikace na logický datový model, který je daný databází. Dotazovat se Entity Data Modelu (EDM) pomocí metod, které nabízí LINQ na Entities, Entity SQL a třídy v oboru názvů EntityClient. Provádět změny v datech v EDM. Vysvětlit funkci Object Services modelu, který poskytuje Entity Framework. Využívat podpory, kterou poskytuje Object Services API pro řešení problémů se souběžným přístupem uživatelů ke stejným datům. Znát osvědčené postupy pro navrhování a budování škálovatelných a optimalizovaných datových vrstev pomocí Object Services. Přizpůsobovat a rozšiřovat entity o vlastní obchodní logiku a používat pokročilé mapování k doladění datového modelu k vašim obchodním a aplikačním požadavkům. Opakovaně používat stávající obchodní třídy v datové vrstvě vytvořené pomocí Entity Frameworku. Řešit problémy s architektorou, které mohou nastat při vytváření n-vrstvých podnikových aplikací pomocí Entity Frameworku. Vytvářet rozšiřitelná řešení, která mohou aktualizovat data v n-vrstvých podnikových aplikacích pomocí Entity Frameworku. Přístupovat k offline datům nebo datům s omezenou dostupnostností v klientských aplikacích. Návrhovat, vyvíjet a používat jednoduché WCF Data Service. Používat WCF Data Services k aktualizování a mazání dat ve více-uživatelském prostředí. Vyvíjet vysoce výkoné, škálovatelné ADO.NET aplikace, které mohou dotazovat a aktualizovat data. Vysvětlit, jak LINQ to SQL umožňuje vývíjet aplikaci vůči logickému modelu, který zakrývá nízkoúrovňové detaily dotazování ADO.NET tabulek a výsledných datových sad.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Vít Straka
mobil: +420 602 323 906
e-mail: marketing@nicom.cz

Adresa
Zenklova 28, 180 00 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 541 240 336
mobil: +420 602 323 906
e-mail: straka@nicom.cz
web: www.nicom.cz

Adresa
NICOM, a.s.
Smetanova 3, Brno Zobrazit na mapě