2555: Vývoj Microsoft .NET aplikací pro Windows (Visual C# .NET)

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na tomto kurzu se naučíte vytvářet Microsoft Windows Forms aplikace pomocí knihovny Microsoft. NET Framework. Kurz zahrnuje hlavní témata pro tvorbu klientských aplikací pro Windows na platformě .NET Framework, mezi něž patří: Windows Forms, GDI+, jednoduchý přístup k datům, spolupráce s neřízeným kódem, vláknové programování a problémy asynchronního programování, jednoduchý Remoting, webový přístup, použití Web Services, ladění, zabezpečení a instalace desktopových aplikací. Kurz je určený pro středně pokročilé programátory v jazyce C#, kteří jsou odpovědní za návrh a budování aplikací na bázi Windows v prostředí .NET Framework.

Cílová skupina

Tento kurz je určen především pro středně pokročilé vývojáře, kteří se zabývají návrhem a vývojem desktop aplikací pro .NET Framework v jazyce C#. Po absolvování kurzu budete umět:

Vytvořit a naplnit formulář Windows. Rozmístit a organizovat ovládací prvky na formuláři. Vytvořit menu ve Windows Forms aplikaci. Vytvořit kód událostních procedur formuláře a ovládacích prvků. Vytvořit aplikační rozhraní pro více dokumentů (MDI aplikace). Použít dialogová okna v aplikacích Windows Forms. Ověřovat vstupy uživatele. Vytvořit a použít vlastní uživatelské ovládací prvky. Vytvořit licence pro ovládací prvky. Navázat formulář Windows na různé datové zdroje pomocí Microsoft ADO.NET. Konzumovat data XML webových služeb. Používat .NET a COM komponenty v aplikaci Windows Forms. Volat Microsoft Win32 API funkce z aplikace Windows Forms. Tisknout dokumenty z aplikace Windows Forms. Provádět asynchronní volání metod. Ladit aplikace Windows Forms. Začlenit do aplikace prvky pro usnadnění přístupu pro tělesně postižené. Provádět jazykové lokalizace aplikace Windows Forms. Přidat nápovědu a vytvořit soubory nápovědy v aplikaci model Windows Forms. Nasadit aplikaci do provozu. Používat zabezpečení přístupu ke kódu založené na rolích. Zjednodušit nasazení aplikace pomocí sdílených modulů (DLL).

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Vít Straka
mobil: +420 602 323 906
e-mail: marketing@nicom.cz

Adresa
Zenklova 28, 180 00 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 541 240 336
mobil: +420 602 323 906
e-mail: straka@nicom.cz
web: www.nicom.cz

Adresa
NICOM, a.s.
Smetanova 3, Brno Zobrazit na mapě