2373: Programování - Microsoft Visual Basic .NET

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem tohoto kurzu je poskytnout vývojářům v jazyce Microsoft Visual Basic potřebné znalosti a dovednosti pro vývoj aplikací na platformě Microsoft. NET v jazyce Visual Basic. NET. Jazyk Visual Basic. NET představuje významný posun vpřed oproti jazyku Visual Basic a obsahuje mnoho nových funkcí které vyplývají z .NET architektury. Kurz je určen především pro vývojáře, kteří používají Visual Basic 4.0 nebo novější a kteří využívají technologie jako je Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) nebo Active Server Pages (ASP) a plánují přechod na Visual Basic .NET.

Cílová skupina

Budete znát hlavní součásti knihovny .NET Framework a hlavní vylepšení nové verze jazyka Visual Basic. Budete rozumět struktuře Visual Basic .NET projektu a budete umět používat hlavní funkce integrovaného vývojového prostředí (IDE). Naučíte se používat nové funkce a syntaxi jazyka Visual Basic .NET. Pochopíte základní pojmy a terminologii objektově orientovaného programování v jazce Visual Basic .NET. Budete umět vytvářet aplikace pomocí Microsoft Windows Forms.Naučíte se vytvářet internetové aplikace využívající webových formulářů (Web Forms) a webových služeb (Web Services). Budete schopni vytvářet aplikace, které přistupují k datům pomocí ADO.NET. Naučíte se vytvářet komponenty v jazyce Visual Basic .NET. Budete umět instalovat a konfigurovat různé druhy Visual Basic .NET aplikací. Budete umět připravit starou Visual Basic aplikaci na upgrade do jazyka Visual Basic .NET.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Vít Straka
mobil: +420 602 323 906
e-mail: marketing@nicom.cz

Adresa
Zenklova 28, 180 00 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 541 240 336
mobil: +420 602 323 906
e-mail: straka@nicom.cz
web: www.nicom.cz

Adresa
NICOM, a.s.
Smetanova 3, Brno Zobrazit na mapě