Kontakt

Maxim s.r.o. - Mzdová akadémia
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava

Zobrazit na mapě

tel:
+421 903 751 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.mzdovaakademia.sk

Popis činnosti

Mzdová akadémia je partnerom spoločnosti Maxim s.r.o.. Organizuje odborné vzdelávacie kurzy a školenia v oblasti daní a účtovníctva, ktoré sú určené predovšetkým pre personalistov a mzdových účtovníkov, a pre všetkých, ktorí majú záujem získať komplexné odborné vedomosti pre kvalifikované vedenie mzdového účtovníctva a súvisiacej HR agendy v súlade s platnou slovenskou legislatívou (Zákonník práce, Zákon o štátnej službe, Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, právne normy upravujúce výpočet a odvod poistného na zdravotné a sociálne poistenie, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti). Vzdelávanie sa uskutočňuje v školiacich priestoroch vybavených modernou školiacou technikou (dataprojektor, projekčné plátno, flip-chart). Obsahom vzdelávacích akcií sú novinky v mzdovej problematike a výklad legislatívnych zmien v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb s dopadom na spracovanie mzdového účtovníctva. Hlavným cieľom mzdovej akadémie Maxim je m a x i m á l n y prísun vždy aktuálnych informácií, zrozumiteľný výklad legislatívnych noviniek, ktorý prináša m a x i m á l n u spokojnosť účastníkov kurzov a školení.

Reference

 

Orange Slovensko, a.s.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

 

Kurzy

Výsledky vyhledávání

Nenašli jsme žádné výsledky pro vaše vyhledávání

Elektronické kurzy

Výsledky vyhledávání

Nenašli jsme žádné výsledky pro vaše vyhledávání