Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách kurzy.edumenu.cz.

Zadat poptávku

Nechejte nás hlídat nejvhodnější nabídky za vás!

Klikněte zde, zadejte hlídacího agenta pro vaši oblast a dostávejte nové nabídky z portálu kurzy.edumenu.cz.

Vytvořit agenta

top

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – PRÁVNICKÉ OSOBY

22.8.2016

PRAHA 1

2 690 Kč

3 255 Kč s DPH

Nezávazně objednat

Kurz pro veřejnost

Termíny konání

22.8.2016

Cena

Cena bez DPH
2 690 Kč
Cena s 21% DPH
3 255 Kč s DPH
Poznámka k ceně
kód: 1604400 - 2 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 160440A - 5 111 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160440B - 7 263 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160440C - 9 146 Kč + DPH

Obsah kurzu

Cíl kurzu

Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost. Ve výkladu budou zdůrazněny změny platné od roku 2016 včetně praktických příkladů.

Cílová skupina

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsahová náplň

STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ:

 • výsledek hospodaření před zdaněním.

POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:

 • dodanění neuhrazených závazků,
 • pohledávky ze smluvních sankcí,
 • daňové dopady změny účetní metody na základ daně,
 • daňové dopady oprav účtování v předchozích letech,
 • daňové důsledky dohody o narovnání,
 • dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik,
 • zrušení rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:

 • uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením,
 • zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek,
 • položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné,
 • příjmy podléhající srážkové dani,
 • tvorba rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

DEFINICE OSOB SPOJENÝCH, CENY OBVYKLÉ, ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ:

 • zdanění příjmů z dědění a darování,
 • příjmy získané směnou,
 • daňové dopady převodních cen.

DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY:

 • příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek,
 • příspěvky právnickým osobám s povinným nebo nepovinným členstvím,
 • příspěvky na různé typy pojištění,
 • odměny statutárních orgánů,
 • cenné papíry, pohledávky, závazky,
 • zásadní změny v odpisu pohledávek a v tvorbě daňových opravných položek k pohledávkám,
 • finanční i operativní leasing,
 • zajištění závazku převodem práva,
 • propagační předměty, dary, reprezentace,
 • úroky z úvěrového finančního nástroje, smluvní sankce, pokuty, penále,
 • likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod,
 • výdaje související s držbou dceřiné společnosti,
 • limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení,
 • nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy.

DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ:

 • z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech,
 • z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí,
 • z bezúplatného příjmu.

NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ, SFÉRA NEZISKOVÉHO SEKTORU:

 • veřejně prospěšný poplatník,
 • svěřenský fond,
 • fundace,
 • změny v režimu SVJ,
 • omezení daňových benefitů,
 • zdanění úrokových příjmů.

SNIŽUJÍCÍ POLOŽKY, POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI:

 • odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty,
 • řetězení daňových ztrát při přeměnách,
 • rozšíření převodu ztráty na právního nástupce u družstev,
 • odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje,
 • odpočet na odborné vzdělávání,
 • snižující položky na dary,
 • snižující položky u neziskových subjektů.

AKTUÁLNÍ OTÁZKY V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Kategorie

Doplňující informace

Lektor Ing. Ilona Součková

Rychlé odkazy

Kontaktní údaje

Kontakt na organizátora
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo konání

Senovážné náměstí 23, PRAHA 1, Česko Praha 1

Zobrazit další kurzy

Detail organizátora

Organizátor

1. VOX a.s.

Člen AIVD ČR
Sídlo Senovážné náměstí 23, 110 00, Praha 1, Česko
Kontakt na společnost Telefon: 226539670
E-mail: vox@vox-kurzy.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Vzdělávání v oblasti: účetnictví, daně, právo, mzdy, personalistika, finančnictví, bankovnictví, nezisková sféra, rekvalifikace, obchodní, prezentační a komunikační dovednosti, marketing. Vydávání, prodej odborných publikací. HR poradenství, assessment centra, outdoor, analýza vzdělávacích potřeb.

Poradenství

 • Personalistika
 • Management
 • Finance a právo
 • Účetnictví a daně
 • BOZP a PO

Poradenskou a konzultační činnosti zabezpečujeme v těchto státech a regionech:

 • Česko

Reference (naši top klienti)

 • ČEZ, a.s.
 • Československá obchodní banka, a.s.
 • Eurotel Praha, s.r.o.
 • KPMG Česká republika, s.r.o.
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • ŠKODA auto, a.s.

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "kurzy.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – PRÁVNICKÉ OSOBY", která se zobrazí na linku:
http://kurzy.edumenu.cz/d-180384/zakon-o-danich-z-prijmu-pravnicke-osoby-kurz-praha-1

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce kurzy.edumenu.cz jsem našel ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – PRÁVNICKÉ OSOBY "http://kurzy.edumenu.cz/d-180384/zakon-o-danich-z-prijmu-pravnicke-osoby-kurz-praha-1". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na kurz Kontaktovat organizátora