EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ, ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ, ANTIMANIPULATIVNÍ STRATEGIE

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Prostřednictvím tréninkových metod zdokonalíte potřebné komunikační a asertivní dovednosti. Budete vedeni k rozvíjení komunikace jako klíčového projevu chování a jednání při profesním i osobním kontaktu, ke stimulování motivace pro konstruktivní postoje, a to i v konfliktních situacích. Osvojíte si asertivní techniky, práva a pravidla a naučíte se diagnostikovat ty situace, kdy máte tendenci k agresivitě či pasivitě či jakému typu manipulace nejsnáze podléháte. Lektorka – psycholožka zanalyzuje vaše možnosti a potenciál jednat novými přiměřenými způsoby, v nichž se budete cítit vy i vaši komunikační partneři lépe a sebevědoměji. Součástí semináře je autodiagnostika verbálních a neverbálních projevů postřednictvím kamerových technik. Každý účastník dostane individuální zpětnou vazbu od lektorky včetně tréninku pomocí modelových situací přímo z praxe účastníků.

Cílová skupina

Neuvedeno

Obsahová náplň

Základy neverbální a verbální komunikace – první dojem, účinek mimiky, gest, vzdálenosti, správná interpretace signálů řeči těla druhých – komunikace a fyzický kontakt – odstranění negativních faktorů v neverbální oblasti (projevy nervozity atd.) – přesilové a antimanipulační taktiky neverbální komunikace – praktický trénink. Vlastní komunikační styl účastníka: Chybné slovní návyky – efektivní slovní formulace (odbourání slovního „salátu“), ucelená sdělení a pozitivní vyjadřování – překážky a pravidla efektivního naslouchání – techniky kladení otázek. Trénink úspěšné sebeprezentace a rétorické pohotovosti.

Dovednosti asertivního jednání – diagnostika vlastního stylu v zátěžových situacích. Testy asertivity – asertivní práva – techniky, principy – 3 typy chování. Přiměřené sebeprosazení. Asertivní kritika a pochvala, dovednost odmítání a určení si hranic. Typologie manipulátorů a antimanipulační techniky.

Komunikace a řešení konfliktů – dovednost „ustát“ si svůj protichůdný názor – konstruktivní komunikace v konfliktních a vypjatých situacích – strategie zvládání konfliktu – komunikace ve vedoucím postavení – typologie konfliktních jedinců – sebevědomá prezentace názoru jako cesta z bludného komunikačního kruhu – nácvik řešení konfliktů metodou modelových situací. Diagnostika vlastního psychologického profilu jednání v konfliktu (test).

Poznámka – workshop je veden vysoce interaktivní formou za využití zpětných vazeb pomocí videonahrávek, cvičení, psychologických testů a hraní modelových situací. Každý účastník odejde s doporučením, jakým směrem své dosavadní komunikační dovednosti rozvíjet a stimulovat tak, aby plně využil svůj osobnostní potenciál. „Bonbonkem“ je též skupinová písemná zpětná vazba každému účastníku (volitelné). Velmi intenzivní tempo semináře!

Lektor:
Mgr. Jana Wiesner

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě