Jak vytvářet dobré vztahy na pracovišti

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s novými poznatky z oblasti mezilidských vztahů a možnostmi jejich praktické aplikace při ovlivňování mezilidských vztahů na pracovišti.
Po absolvování semináře budete lépe rozumět mezilidským vztahům, budete si uvědomovat podmínky a okolnosti, které mezilidské vztahy ovlivňují a je jen na vás, zda budete tyto osvojené vědomosti používat při řízení mezilidských vztahů.
Seminář je určen nejen pro pracovníky v oblasti řízení lidských zdrojů, personalisty a manažery personálních oddělení, nýbrž také pro liniové manažery na všech stupních řízení (od vrcholového managementu přes střední management až po nejnižší stupně řízení), kteří ve své každodenní praxi řízení lidí realizují.
Obsah semináře:

Význam mezilidských vztahů v životě lidí, objektivní a subjektivní význam mezilidských vztahů. Druhy mezilidských vztahů. Vliv mezilidských vztahů na tělesné i duševní zdraví, pracovní spokojenost a pracovní výkonnost.

Mezilidské vztahy na pracovišti, specifické zvláštnosti. Vztahy formální a neformální. Směry vztahů: vztahy mezi nadřízenými a podřízenými, vztahy mezi podřízenými navzájem, vztahy mezi nadřízenými.

Jak se tvoří vztahy mezi lidmi na pracovišti? Vliv organizační kultury, sociálního klimatu a stylu vedení lidí na utváření mezilidských vztahů na pracovišti. Fáze vývoje vztahů podle De Vita.

Co napomáhá vytváření dobrých mezilidských vztahů na pracovišti a co mezilidské vztahy na pracovišti kazí?

Důvěra jako základní předpoklad vzniku a utváření dobrých vztahů mezi lidmi na pracovišti. Budování důvěry zaměstnanců ve vedení.

Vedení lidí spoluprací, efektivní komunikace, poskytování a přijímání zpětné vazby, otevřenost a upřímnost v mezilidských vztazích jako nástroje utváření a zlepšování mezilidských vztahů na pracovišti.

Jak vytvářet upřímné vztahy s podřízenými?

Jak vytvářet upřímné vztahy s nadřízenými?

Jak posilovat vztahy uvnitř organizace?

Jak pečovat o mezilidské vztahy na pracovišti?

Diskuze, dotazy, individuální konzultace poskytované lektorem.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je seznámit účastníky s novými poznatky z oblasti mezilidských vztahů a možnostmi jejich praktické aplikace při ovlivňování mezilidských vztahů na pracovišti.
Po absolvování semináře budete lépe rozumět mezilidským vztahům, budete si uvědomovat podmínky a okolnosti, které mezilidské vztahy ovlivňují a je jen na vás, zda budete tyto osvojené vědomosti používat při řízení mezilidských vztahů.
Seminář je určen nejen pro pracovníky v oblasti řízení lidských zdrojů, personalisty a manažery personálních oddělení, nýbrž také pro liniové manažery na všech stupních řízení (od vrcholového managementu přes střední management až po nejnižší stupně řízení), kteří ve své každodenní praxi řízení lidí realizují.
Obsah semináře:

Význam mezilidských vztahů v životě lidí, objektivní a subjektivní význam mezilidských vztahů. Druhy mezilidských vztahů. Vliv mezilidských vztahů na tělesné i duševní zdraví, pracovní spokojenost a pracovní výkonnost.

Mezilidské vztahy na pracovišti, specifické zvláštnosti. Vztahy formální a neformální. Směry vztahů: vztahy mezi nadřízenými a podřízenými, vztahy mezi podřízenými navzájem, vztahy mezi nadřízenými.

Jak se tvoří vztahy mezi lidmi na pracovišti? Vliv organizační kultury, sociálního klimatu a stylu vedení lidí na utváření mezilidských vztahů na pracovišti. Fáze vývoje vztahů podle De Vita.

Co napomáhá vytváření dobrých mezilidských vztahů na pracovišti a co mezilidské vztahy na pracovišti kazí?

Důvěra jako základní předpoklad vzniku a utváření dobrých vztahů mezi lidmi na pracovišti. Budování důvěry zaměstnanců ve vedení.

Vedení lidí spoluprací, efektivní komunikace, poskytování a přijímání zpětné vazby, otevřenost a upřímnost v mezilidských vztazích jako nástroje utváření a zlepšování mezilidských vztahů na pracovišti.

Jak vytvářet upřímné vztahy s podřízenými?

Jak vytvářet upřímné vztahy s nadřízenými?

Jak posilovat vztahy uvnitř organizace?

Jak pečovat o mezilidské vztahy na pracovišti?

Diskuze, dotazy, individuální konzultace poskytované lektorem.

Termíny kurzů

10.10.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)